Termografering af eltavle hvad er det og hvorfor?

Termografering af eltavle hvad er det og hvorfor?

Termografer din eltavle hos autoriseret elektriker København

Termografering af eltavle med med til at kvalitetssikre dine installationer i din el-tavle. Der er mange fordele ved at termografere el-tavlen og elanlægget i forebyggende øjemed. for at reducere nedetid og brand.

Hovedårsagen til at termografering af eltavle og termografi af det elektriske system er at finde unormale hedeture i dets elektriske komponenter. En fejl i et elektrisk system starter normalt med, at temperaturen stiger. Ved hjælp af termografi og eltavle termografi kan du i god tid finde fejlene og udbedre dem, inden der opstår driftsstop eller brand. Et mellemstort elektrisk system indeholder tusindvis af tilslutningspunkter, som alle er en potentiel fejlkilde. Med termografi er det hurtigt og nemt at tjekke det elektriske system.

Hvorfor termografi af eltavle?

Når der løber strøm gennem en elektrisk leder eller tilslutningspunkt, genereres varme. Med hjælp at termografering af el-tavle kan du opdage små fejl i f.eks. din el-tavle. 

Når strømmen varierer, eller strømmen tændes eller slukkes, varierer temperaturen også. De forskellige komponenter vil skiftevis udvide sig og trække sig sammen, hvilket kan få forbindelser til at løsne sig. Vibrationer, fugt, snavs, korrosion og rent mekanisk slid er eksempler på andre faktorer, der kan spille en rolle.

Eltavle termografi København og Nordsjælland tilbydes af autoriseret elektriker firma - Kontakt og og få en pris Læs termografering af strømskab her
Eltavle termografi København og Nordsjælland tilbydes af autoriseret elektriker firma - Kontakt og og få en pris Læs termografering af strømskab her

Hvor ofte opdager termografering af eltavle fejl i eltavler?

Det er ikke ualmindeligt at finde fejl i helt nye elektriske anlæg på grund af dårlig tilspænding. Når først fejlen er begyndt at udvikle sig, forsvinder den ikke af sig selv! Over tid vil fejlen i bedste fald kun føre til nedetid, og hvis det går galt til en lysbue, brand eller eksplosion. Det vigtigste er, at fejlen findes i god tid.

Der kræves en dybdegående uddannelse for at opnå den nødvendige viden, der kræves for at termografere et elektrisk system såsom kameraets opbygning og ydeevne, samt de fysiske egenskaber af et specifikt materiale. Et materiales specifikke egenskaber har stor betydning for endelig at kunne foretage en korrekt vurdering af en eventuel elektrisk fejl.

Almindelige fejl, der opdages ved termografering i eltavle, er varmgang i forbindelser, som fx skyldes løs kontakt i forbindelser og underdimensionerede kabler. Høje belastninger over tid, skæve belastninger og fejl i apparater som sikringer, kontaktorer, relæer, motorer er andre faktorer, der kan forårsage fejl og overophedning.

Løs kontakt i et elektrisk system, der forårsager varmgang, er i dag den hyppigste årsag til nedetid og elektrisk brand.

Alle Københavns Elektriker har stor erfaring med el-tavle termografi og termografering af el-tavle. Kontakt os nu for mere viden. 

Elektriske systemer og el-tavle termografi

Termiske kameraer bruges ved inspektion af elektriske anlæg og komponenter i alle størrelser og former heriblandt termografi af el-tavle. 
Elektriske applikationer til et termisk kamera kan opdeles i to kategorier: højspændingsinstallationer og installationer med lav spænding.

Højspændingsinstallationer 

Varme er en vigtig faktor i en højspændingsinstallation. Når elektrisk strømme, der går gennem et modstandselement, skaber varme. Øget modstand resulterer i øget varme. Over tid kommer modstanden fra dem elektriske kontakter til at stige på grund af f.eks. løs i stikket el korrosion.

Eksempler på fejl i højspændingsanlæg, der kan opdages med termografi og termografi af el-tavle:

– Oxidation af højspændingsafbrydere
– Overophedede kontakter
– Forkert sikrede kontakter
– Defekt isolator

Disse og andre problemer kan opdages på et tidligt tidspunkt med hjælpen af et termografi og termografi af el-tavle. Et termisk billedkamera hjælper dig med at lokalisere præcist
problemet, afgør hvor alvorligt problemet er og sæt et tidspunkt derefter udstyret skal repareres. En vid udsigt til en transformerstation, hvor vi hurtigt kan vise varer der er en uønsket høj modstand i kontakterne. Ingen anden teknologi til Forebyggende vedligeholdelse er lige så effektiv til elektrisk inspektion som termografi.

Fordele ved el-tavle termografi og termografering af el-tavler

En af de mange fordele ved el-tavle termografi og termografering af el-tavler og elinstallationer er evnen til at udføre
inspektion, mens det elektriske system er under belastning. Siden termografi er en berøringsfri diagnostisk metode, kan termografen hurtigt
scanne en udvalgt del af udstyret på sikker afstand, lad en risikabelt område hurtigt, gå tilbage til kontoret og analysere data uden
nødt til at udsætte sig selv for fare.

Fordi den termiske kameraer til forebyggende vedligeholdelse i industrien er bærbare og batteridrevne, de kan bruges til udendørs inspektioner:
transformerstationer med højspænding, koblingsanlæg, transformere og kontakter kan inspiceres hurtigt og effektivt med et termisk kamera.
Termiske kameraer gør det muligt at efterse højspændingsinstallationer sikker afstand som forbedrer inspektørens sikkerhed.
Kontinuitet er afgørende for kraftværker, fordi mange mennesker er det alt efter hvordan alt fungerer. Derfor er termografiinspektioner blevet kernen
i de forebyggende vedligeholdelsesprogrammer, der udføres i elindustriens verden
over. 

Lavspændingsinstallationer og termografering

Termiske kameraer bruges til inspektion af elektriske anlæg og komponenter i alle størrelser og former og anvendelsesområdet er det ikke på en eller anden måde begrænset til store højspændingsinstallationer. El-skabe og motorkontrolcenter scannes regelmæssigt med termokamera. Hvis de ikke gør det kontrolleret, kan varmen stige til det punkt, hvor kontakterne smelter og går
går i stykker og risikerer, at der opstår brand. Ud over løse kontakter, påvirkes elektriske systemer ofte på grund af belastningsubalance, korrosion og øget tilsyneladende impedans.
Termografiske inspektioner kan hurtigt lokalisere boblebade, bestemme graden af problemet og afgør inden for hvilken tidsramme fejlen skal repareres. Eksempler på fejl i lavspændingsudstyr, der kan detekteres med termografi:

– Kontakter med høj modstand
– Korroderede kontakter
– Indvendig beskadigelse af stikket
– Intern fejl i kontakten
– Defekte forbindelser og indvendige skader


Disse og andre problemer kan opdages på et tidligt tidspunkt ved hjælp af en termisk billedkamera. Dette gør det muligt at forebygge fejl og undgå at der opstår farlige situationer.
Overophedet kontakt Termografi kan også give værdifuld information om tilstanden af isolering i rør, støbejernsrør og ventiler. Dette er god ikke en del af de typiske termografi af el-tavle og elinstallationer som vi tilbyder hos København Elektriker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Author picture

Send en besked og Københavns Elektriker kontakter dig

Cookies & Vigtig Info

Autorisations krævande opgaver indenfor el-området går midlertidigt gennem tredje part, da vi ikke er autoriserede for tiden. læs her for mere info, samt information omkring cookies, persondatapolitik og handelsbetingelser.